خبرها

اخبار

خبرها

 کشور‌های حریفان قایقرانی رشته
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کشور‌های آسیایی استقبال خوبی از رشته قایقرانی دارند/ حریفان ما قدرتمند هستند